Grammar
» Tables of Single Verb Endings

uqarusit
statements

  ending after i, u, a ending after q, k, t
  ani– puigu q–
uvanga anijunga puiguqtunga
uvaguk anijuguk puiguqtuguk
uvagut anijugut puiguqtugut
ivvit ani jutit puiguq tutit
ilissik anijusik puiguqtusik
ilissi anijusi puiguqtusi
una anijuq puiguqtuq
ukuak anijuuk puiguqtuuk
ukua anijut puiguqtut

apiqqutit
questions

  ending after i, u, a ending after q, k, t
  qaujima– angiq–
uvanga qaujimavunga? angiqpunga?
uvaguk qaujimavinuk? angiqpinuk?
uvagut qaujimavita? angiqpita?
ivvit qaujimavit? angiqpit?
ilissik qaujimavisik? angiqpisik?
ilissi qaujimavisi? angiqpisi?
una qaujimava? angiqpa?
ukuak qaujimavak? angiqpak?
ukua qaujimavat? angiqpat?

negative questions

  pi– + –nngit–
uvanga pinngilanga?
uvaguk pinngilaguk?
uvagut pinngilagut?
ivvit pinngilatit?
ilissik pinngilasik?
ilissi pinngilasi?
una pinngilaq?
ukuak pinngilak?
ukua pinngilat?

tilisijjutit
commands

person/people performing the action ending after i, u, a ending after q ending after k ending after t
  niri– aullaq– sinik–/tupak– ingit–
uvanga nirilanga! aullarlanga! siniglanga! ingillanga!
uvaguk niriluk! aullarluk! sinigluk! ingilluk!
uvagut nirita! aullaqta! sinikta! ingita!
ivvit nirigit! aullarit! tupagit! ingilgit!
ilissik nirigittik! aullarittik! tupagittik! ingilgittik!
ilissi nirigitti! aullaritti! tupagitti! ingilgitti!
una nirili! aullarli! sinigli! ingilli!
ukuak nirilik! aullarli! siniglik! ingilli!
ukua nirilit! aullarli! siniglit! ingilli!

pisimajuqsiutit
because/when

  ending after i, u, a ending after q ending after k ending after t
  ani– aullaq– sinik– tikit–
uvanga anigama aullarama sinikkama tikinnama
uvaguk anigannuk aullarannuk sinikkannuk tikinnannuk
uvagut anigatta aullaattaspan> sinikkatta tikinnatta
ivvit anigavit aullaravit sinikkavit tikinnavit
ilissik anigassik aullarassik sinikkassik tikinnassik
ilissi anigassi aullarassi sinikkassi tikinnassi
una aningmat aullarmat siningmat tikimmat
ukuak aningmatik aullarmatik siningmatik tikimmatik
ukua aningmata aullarmata siningmata tikimmata
una
(no change of subject)
anigami aullarami sinikkami tikinnami
ukuak
(no change of subject)
anigamik aullaramik sinikkamik tikinnamik
ukua
(no change of subject)
anigamik aullaramik sinikkamik tikinnamik

pituinnarialit
if/when

  ending after i, u, a ending after q ending after k ending after t
  niri– uirngaq– tupak– ingit–
uvanga niriguma uirngaruma tupakkuma ingikkuma
uvaguk nirigunnuk uirngarunnuk tupakkunnuk ingikkunnuk
uvagut nirigutta uirngarutta tupakkutta ingikkutta
ivvit niriguvit uirngaruvit tupakkuvit ingikkuvit
ilissik nirigussik uirngarussik tupakkussik ingikkussik
ilissi nirigussi uirngarussi tupakkussi ingikkussi
una nirikpat uirngaqpat tupakpat ingippat
ukuak nirikpatik uirngaqpatik tupakpatik ingippatik
ukua nirikpata uirngaqpata tupakpata ingippata
una
(no change of subject)
niriguni uirngaruni tupakkuni ingikkuni
ukuak
(no change of subject)
nirigutik uirngarutik tupakkutik ingikkutik
ukuak
(no change of subject)
nirigutik uirngarutik tupakkutik ingikkutik

sila piukpat, nunivalaaqtugut

atautsikuuqsijjutit amisunut
2 events happening at the same time

kina? ending after i, u, a ending after q ending after k ending after t
  ani– aullaq– sinik– tikit–
uvanga anillunga aullaqłunga sinikłunga tikiłłunga
uvaguk anillunuk aullaqłunuk sinikłunuk tikiłłunuk
uvagut anilluta aullaqłuta sinikłuta tikiłłuta
ivvit anillutit aullaqłutit sinikłutit tikiłłutit
ilissik anillussik aullaqłussik sinikłussik tikiłłussik
ilissi anillusi aullaqłusi sinikłusi tikiłłusi
una anilluni aullaqłuni sinikłuni tikiłłuni
ukuak anillutik aullaqłutik sinikłutik tikiłłutik
ukua anillutik aullaqłutik sinikłutik tikiłłutik

future

kina? ending after i, u, a ending after q ending after k ending after t
  ani– aullaq– sinik– tikit–
uvanga anilunga aullarlunga siniglunga tikillunga
uvaguk anilunuk aullarlunuk siniglunuk tikillunuk
uvagut aniluta aullarluta sinigluta tikilluta
ivvit anilutit aullarlutit siniglutit tikillutit
ilissik anilusik aullarlusik siniglusik tikillusik
ilissi anilusi aullarlusi siniglusi tikillusi
una aniluni aullarluni sinigluni tikilluni
ukuak anilutik aullarlutik siniglutik tikillutik
ukua anilutik aullarlutik siniglutik tikillutik

negative

kina? ending after i, u, a ending after q ending after k ending after t
  isuma aullaq– sinik– tikit–
uvanga isumananga aullarnanga siningnanga tikinnanga
uvaguk isumananuk aullarnanuk siningnanuk tikinnanuk
uvagut isumanata aullarnata siningnata tikinnata
ivvit isumanak aullarnak siningnak tikinnak
ilissik isumanasik aullarnasik siningnasik tikinnasik
ilissi isumanasi aullarnasi siningnasi tikinnasi
una isumanani aullarnani siningnani tikinnani
ukuak isumanatik aullarnatik siningnatik tikinnatik
ukua isumanatik aullarnatik siningnatik tikinnatik

Sunamik isumananga, quviasuppunga